centroprojekt_png

Centroprojekt Group

Centroprojekt patří k předním projektovým a inženýrsko-dodavatelským firmám v České republice.

Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti realizace staveb napříč odvětvími nabízí realizaci investičních záměrů formou dodávky na klíč, tj. od studie a projektu, přes fázi výstavby až po fázi uvádění do provozu.

Disponují řadou odborníků s zkušeností a to napříč potřebnými profesemi, což vytváří ideální prostředí pro zachování návaznosti mezi fází zpracování projektové dokumentace a samotnou realizací.

Výsledkem širokého portfolia nabízených vlastních činností je pak optimalizace investičního záměru již v projektové fázi, čímž je investorovi zajištěno maximální využití investičních prostředků při garanci dosažení požadovaných provozních nákladů.

Centroprojekt bez finančních nároků připravil rozpočet projektu rekonstrukce prostor po stavební stránce.

www.centroprojekt.cz